Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.

Muudatustega seonduvate täiendavate küsimustega palume võtta ühendust välishindamisosakonna juhataja (Kristin Hollo, Kristin.Hollo@hm.ee; (735 0206) või asejuhatajaga (Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; 735 0109).
Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076